FCI standard

Lite fakta om Norsk Lundehund

Rasen har många unika egenskaper

Hälsotillstånd hos Norsk LundehundSammanställt från Svenska Lundehundsällskapet och SKK